Когнитив инхивици болон ой тогтоолыг сэтгэц-хэлшинжлэлийн үүднээс турших нь

М.Түвшинтөгс

Когнитив инхивици болон ой тогтоолыг сэтгэц-хэлшинжлэлийн үүднээс турших нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгаа нь нэг болон хоёр хэлтэй оюутнуудын когнитив чадвар болох ой тогтоолт, когнитив уян хатан чадварын ялгааг “stroop effect” болон cued recall” тестийн аргаар туршиж тэдгээр оюутнуудын туршилтын дүнд статистик анализ хийж ач холбогдлын түвшинд ялгаатай эсэхийг тодорхойлох юм.

# хэл шинжлэл# судалгаа