Мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн сэтгэл зүйн зарим онцлогийг судлах нь
(1)

Э.Хонгорзул

Мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн сэтгэл зүйн зарим онцлогийг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн сэтгэл зүй байдал болон практик оюун ухааныг судлахад оршино.
# хэрэглэгч# мансууруулах бодис# сэтгэл зүй