Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мөнгө бол үзэсгэлэнтэй цэцэг юм (удирдлагын ухааны хичээл)

Б.МягмарсүрэнН.НаранчимэгЦ.Мөнхсарнай

Мөнгө бол үзэсгэлэнтэй цэцэг юм (удирдлагын ухааны хичээл)

Гишүүнчлэл

?

Төслийн ажлыг багаараа хийсэн. Багаараа хамтдаа орчуулга хийж багаар ажиллах чадвар болон мэдлэг өссөн. Манай баг нь “ Мөнгө бол үзэсгэлэнтэй цэцэг юм” ном болон “ Удирдахуйн ухааны хичээл” номны 4-р бүлгийг тус тус орчуулсан. Орчуулга хийх явцдаа олон талын мэдлэг, шинэ үг, нөхцөл, найруулагын талаар улам илүү ойлгож, мэдэж авсан. Орчуулагч хүн орчуулга хийх тусам илүү дадлагаждаг юм байна гэдгийг ойлгож авсан юм

# хичээл