Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Оюутны темперамент зан төлөвтэй холбон судалсан нь

Л.Бадамханд

Оюутны темперамент зан төлөвтэй холбон судалсан нь

Гишүүнчлэл

?

Оюутын темпераментын хэв маяг ба зан төлөвийн хоорондын холбоо хамаарлыг судлан түүнийг үр дүнтэйгээр удирдан залах боломжтойг тодорхойлоход оршино.

# зан соёл