Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сэтгэхүйн үйл ажиллагааг судлах нь

Г.Ариунзул

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сэтгэхүйн үйл ажиллагааг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сэтгэхүйн чадварыг эрт болон орой сургуульд хамрагдсан байдлаар нь харьцуулан судлах зорилготой.
# сонсголын бэрхшээл# хүүхэд# судлах