Зар сурталчилгаан дах хэрэглэгчийн зан төлөв

О.Цолмон

Зар сурталчилгаан дах хэрэглэгчийн зан төлөв

Гишүүнчлэл

?
Монгол хэрэглэгчдийн зар сурталчилгаан дах зан төлөвийг судалж (шийдвэр гаргалтын үе шатууд) МИАТ ТӨК-н зар сурталчилгааг хэрэглэгчийн зан төлөвт нийцүүлэн боловсруулах санал зөвлөмж өгөхөд оршино.
# зар сурталчилгаа# хэрэглэгч# холбоо