Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зочид буудлын зочин хүлээн авагчийн биеийн хэлэмжийн харилцааны онол, арга зүйн зарим асуудлууд

Б.Лхамцэдэн

Зочид буудлын зочин хүлээн авагчийн биеийн хэлэмжийн харилцааны онол, арга зүйн зарим асуудлууд

Гишүүнчлэл

?

Монголын зочид буудлуудад зочин хүлээн авагч биеийн хэлэмжийг хэрхэн ашиглаж байгааг “Улаанбаатар”, ’’Баянгол”, ’’Чингис”, ’’Палас”, ’’Corporate” болон “Цэцэг” зочид буудлын зочин хүлээн авагч нарын жишээ дээр судалж, биеийн хэлэмжийн харилцааг сайжруулах боломжийг тодорхойлон бусад буудлуудад мөрдөж болохуйц дотоод үйлчилгээний журамд тохируулан зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.

# зочид буудал # харилцаа # арга зүй