Богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино

Б.Чулуунбаатар

Богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны ажлын гол зорилго нь өнөөгийн хүмүүсийн хоорондын харилцааны талаар өөрийн бодол санааг зохиолд тусган, зохиолын агуулгын дагуу уран сэтгэмжээр богино хэмжээн хүүхэлдэйн кино бүтээхийг зорьсон.
# програм