Богино хэмжээний зохиомжит анимэйшн хийх арга зам

П.Лхагважав

Богино хэмжээний зохиомжит анимэйшн хийх арга зам

Гишүүнчлэл

?

Өсвөр насны хүүхдүүд нь хүүхэлдэйн киноны байнгын үзэгчид юм. Тэд үзсэн киноныхоо үйл явдал, гол дүрийн баатруудын хэл яриа, хувцас хунар, үйл хөдлөлийг даган дуурайж өөрсдийн зан төлөв, бодол санаа, хэл яриа, тоглодог тоглоом, үйл хөдлөлдөө тусган авч байдаг. Иймд цөөхөн хэдэн гол дүрээр төлөөлүүлэн гэр бүлийн үнэ цэнэ, үрээ хайрлах эхийн сэтгэл түүний мөн чанарыг видөо болгон гаргах зорилгоор энэхүү сэдвийг сонгон авлаа.

# анимейшн# мэдээлэл