Телевизийн цэнгээнт нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал, хөтлөгчийн ур чадвар

З.Биндэръяа

Телевизийн цэнгээнт нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал, хөтлөгчийн ур чадвар

Гишүүнчлэл

?
Монголын телевизүүдийн цэнгээнт нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, төлөвшил, хөгжлийн чиг хандлага ур чадварыг тодорхойлж тулгамдаж буй зарим асуудлыг гарган тавьж, хөтлөгчийн ур чадварыг дээшлүүлэх, шийдвэрлэх арга замыг хайх нь миний дипломын ажлын гол зорилго юм.
# телевиз# цэнгээнт нэвтрүүлэг# хөтлөгч