Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Соёл урлагийн байгууллагад идэвхижүүлэлт хийх арга зам

Б.Доржнанжид

Соёл урлагийн байгууллагад идэвхижүүлэлт хийх арга зам

Гишүүнчлэл

?

Соёл урлагийн байгуулагад идэвхижүүлэлт хийх арга замыг “Dream big dance studio”-biH жишээн дээр тодорхойлох зорилготой. Удирдтгал, 2 бүлэг, 6 дэд бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт зэргээс бүрдэго.

# соёл урлаг# байгууллага# идэвхжүүлэлт