Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилчдын тогтворжилтод ажиллах хүчний сонголт нөлөөлөх нь

М.Халиунаа

Ажилчдын тогтворжилтод ажиллах хүчний сонголт нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Хүний нөөцийн тогтвор суурьшлын талаарх ойлголт, агуулга, ач холбогдол түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шалтгаан нөхцөлийг онол практикийн түвшинд судлан ажиллагндыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлж боловсронгуй болгоход оршино.

# ажил# хүний нөөц# байгууллага