Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох нь

Ж.Оюунзул

Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын онол арга зүйн зарим асуудлууд дээр тулгуурлан бизнесийн байгууллагууд нь сургалтын хэрэгцээг хэрхэн тодорхойлж байгааг судалж, байгууллагын сургалтын хэрэгцээг илүү оновчтойгоор тодорхойлоход оршино.

# байгууллага# хүний нөөц# сургалт