Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын удирдлагын арга барил

Б.Саруул

Байгууллагын удирдлагын арга барил

Гишүүнчлэл

?

Байгууллагын удирдлагын арга барил ба хөдөлмөрийн хамт олны нийгэм-сэтгэл зүйн уур амьсгалын хамаарлыг судлан тодорхойлох