Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэнд хувь хүний хандлага, үнэт зүйлийг харгалзах боломж

Ч.Анударь

Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэнд хувь хүний хандлага, үнэт зүйлийг харгалзах боломж

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь бизнесийн байгууллагууын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонголтыг хувь хүний хандлага, үнэт зүйлсийг харгалзан хийх боломж, арга замыг тодорхойлоход оршино.

# хүний нөөц# хандлага