Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг төлөвшүүлэх асуудалд

Ө.Соёлцэцэг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг төлөвшүүлэх асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд хандах хандлагыг судалж сөрөг хандлагаас үүсэх үндсэн шалтгааныг ангилж соёлд сургах арга замыг тодорхойлох.

# хурал# хөдөлмөр# эрүүл ахуй