Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн зах зээл эдийн засгийн идэвхгүй байдалд нөлөөлөх хүчин зүйл

Б.Уянга

Хөдөлмөрийн зах зээл эдийн засгийн идэвхгүй байдалд нөлөөлөх хүчин зүйл

Гишүүнчлэл

?

Хөдөлмөрийн зах зээл дэх эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг судалж үнэлгээ дүгнэлт өгч бодлого зөвлөмж боловсруулах явдал юм.

# зах зээл# эдийн засаг