Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, түүнийг сайжруулах

Г.Туяацэцэг

Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, түүнийг сайжруулах

Гишүүнчлэл

?

Дээрх төгсөлтйин ажлыг хийж гүйцэтгэж байх үед аялал жуулчлалын байгууллага болох тур оператор нь байгууллага оршин тогтонох гол эх үүсвэр болох ажилтнуудыг зөв байранд зөв боловсон хүчнийг бүрдүүлэх тал дээр дутагдалтай зүйл харагдаж байсан учир энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

# аялал жуулчлал