Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэд сошиал медиаг оновчтой ашиглах нь

Б.Оргил

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэд сошиал медиаг оновчтой ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?
Интернет орчин болон сошиал орчинд бүрдүүлэлт нь өөрөө олон төрлийн байдаг. Шилдэг хамгийнур чадвар сайтай, туршлагатай ажилтанг санал болгох сошиал орчин, интернет төрөл бол Линкэд Ин юм. Энэхүү Линкэд Иныг ашиглан бүрдүүлэлт хийх аргыг судлан Монголын компаниудад санал болгохоор зорьлоо.
# Хүний нөөц# сошиал медиа