Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн мэдээллийн төв байгуулах

Г.УянгаН.ГанхөлөгЭ.ӨлзийдүүрэнН.Жавхлантөгс

Хүний нөөцийн мэдээллийн төв байгуулах

Гишүүнчлэл

?

Хүн амын өсөлтөөс хөдөлмөрийн насны хүн ам илүү түргэн хурдацтай өсч энэ хандлага ойрын ирээдүйд хадгалагдахаар байна. Нэг талаас, хөдөлмөрийн зах зээлд ажиллах хүчний нийлүүлэлт ийнхүү өндөр хурдацтай нэмэгдэж байхад нөгөө талаас, ажиллах хүчний оролцооны түвшингийн өсөлт бараг ажиглагдахгүй, дөнгөж 66,8 хувьтай, ажилгүйдэл нийгмийн хурц асуудал болсоор байна

# хүний нөөц# мэдээлэл