Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн менежерийн ур чадварыг үнэлэх

Н.Пүрэвзул

Хүний нөөцийн менежерийн ур чадварыг үнэлэх

Гишүүнчлэл

?

Хүний нөөцийн менежерийн мэдлэг, ур чадварын өнөөгийн түвшинд үнэлгээ өгч, цаашид сайжруулах арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

# хүний нөөц# менежер