Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэд зан төлөвт суурилсан ярилцлагын аргыг хэрэглэх нь

О.Болортуяа

Хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэд зан төлөвт суурилсан ярилцлагын аргыг хэрэглэх нь

Гишүүнчлэл

?

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын өнөөгийн арга хэрэгслийг судалсны үндсэн дээр зан төлөвт суурилсан ярилцлагын аргыг ашиглах боломжийг тодорхойлоход оршино. Энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.

# хүний нөөц# зан төлөв# ярилцлага