Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг боловсронгуй болгох нь

Г.Балжинням

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?

Манай оройд ажилгүйдэлийн түвшин нэмэгдэж байгаа болохоор би энэ сэдвийг сонгон судалсан болно. Уг сэдэвт Ажил эрхлэлт ба ажилгүйдэл, түүний үндсэн асуудлууд, Ажилгүйдэлтэй холбоотой ойлголт, Ажилгүйдлийн хэлбэр Ажилгүйдлийи нийгэм эдийн засгийн үр дагавар, Ажилгүйдлийн түвшинд нөлөөлөх хүчин зүйлс, Ажилгүйдлийг буруулах арга зам.

# ажилгүйдэл# хүний нөөц