Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, түүнийг бууруулах арга зам

Р.Батцолмон

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, түүнийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих шилжилтийн үе эхэлснээр хүн амын амьжиргааны түвшин эрс доошилж, ажилгүйдэл, ядуурал ихэссэн явдал хүн амын эмзэг хэсэг болох хүүхдэд нэн хүнд туссан юм.