Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын ХАБЭА-ын үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх нь

Ц.Майдар

Монголын ХАБЭА-ын үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Монголын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнесийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлон, цаашид хэрхэн сайжруулах зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.

# Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал# үнэлгээ