Эмэгтэйчүүдийн карьер төлөвлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Э.Хэрлэнцацрал

Эмэгтэйчүүдийн карьер төлөвлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Эмэгтэй хүн хэрхэн яаж амжилттайгаар гэр бүл болон карьер төлөвлөлтөө хослуулж, өөртөө итгэлтэй ажиллаж амьдрах боломжтойг тодорхойлох
# эмэгтэй# карьер