Нийгмийн эрүүл мэндэд нийгмийн маркетингийг ашиглах нь

О.Солонго

Нийгмийн эрүүл мэндэд нийгмийн маркетингийг ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн эрүүл мэндэд нийгмийн маркетингийн ойлголтыг ашиглах.
# Нийгмийн # эрүүл мэнд# маркетинг