Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Аж ахуй нэгж, байгууллага дахь мэдлэг шингээх чадварыг тодорхойлох нь

Ж.Жавхлан

Аж ахуй нэгж, байгууллага дахь мэдлэг шингээх чадварыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Монголын аж ахуй нэгж байгууллагуудын мэдлэгийн менежментийн шингээх чадварыг тодорхойлоход оршино. Энэхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллана. Үүнд:

  • Мэдлэгийн менежментийн хэрэглээ, шингээх чадварын онол арга зүйг судлах
  • Монголын аж ахуй нэгж байгууллагууд дахь мэдлэгийн менежментийн хэрэглээ, шингээх чадварын талаарх практик судалгаа хийх
  • Монголын аж ахуй нэгж байгууллагуудад мэдлэг шингээх чадварыг бий болгох санал, зөвлөмж боловсруулах зэрэг болно.
# аж ахуйн нэгж # байгууллага