Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажил эрхлэгчдийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн харьцуулсан судалгаа

Б.Дөлгөөн

Ажил эрхлэгчдийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага хоёрын хувьд ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг тодорхойлж, идэвхжүүлэлтийн ямар хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг илрүүлэн, харьцуулан судлахад оршино.

# сэтгэл ханамж# судалгаа