Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд Хэрэглээний Технологийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа Wearable Technology

Г.Намуулан

Ажилчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд Хэрэглээний Технологийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа Wearable Technology

Гишүүнчлэл

?

Монголын бизнесийн байгууллагад хэрэглээний төхнологийг ашиглах боломжийг судалж, хэрэглэх арга эөвлөмжийг боловсруулахад судалгааны ажлын эорилго оршино

# ажил# бүтээмж# хэрэглээ# технологи# судалгаа