Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажиллагсадын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх арга зам

Т.Оюу-Эрдэнэ

Ажиллагсадын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?

“Хан-Уул” дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн ажиллагсадын хөдөлмөрийн бүтээмжийг хэрхэн дээшлүүлэх арга замыг боловсруулахад оршино.

# ажил# хөдөлмөрийн бүтээмж# арга зам