Ажлын байран дээрх сургалтын чанарыг сайжруулах арга замууд

Б.Хишигдэлгэр

Ажлын байран дээрх сургалтын чанарыг сайжруулах арга замууд

Гишүүнчлэл

?

Ажлын байран дахь сургалтын чанарын өнөөгийн түвшинг үнэлж, түүнийг сайжруулах арга зүйг боловсруулахад оршино.

# сургалт