Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Багаар ажиллах чадвар, түүний үнэлгээний асуудалд

Г.Ууганцэцэг

Багаар ажиллах чадвар, түүний үнэлгээний асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн шаардлагад нийцсэн шилдэг боловсон хүчин бэлтгэх , сургалтын агуулгад тохирсон сургалтын аргыг нэвтрүүлэх, багаар ажиллах чадвар тусгай хичээлийг бүрэн дунд болон их дээд сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт тусгаж оруулах,багийн ажлын үр дүнг бодитойгоор, шударга дүгнэж үнэлэхэд энэхүү ажлын гол зорилго оршино.
# соёлын хувьсгал