Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын дотоод орчин хөдөлмөрийн бүтээмжинд нөлөөлөх нь

Б.Энхсарнай

Байгууллагын дотоод орчин хөдөлмөрийн бүтээмжинд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажилд шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн аргууд, эдийн засаг-статистикийн тоон шинжилгээний аргууд, ярилцлагын болон асуулгын арга, түүвэр судалгааны арга, нэгтгэн дүгнэх аргуудыг ашигласан болно. Ажиллагсадын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх дотоод орчны хүчин зүйлсийг тодорхойлоход гол зорилго оршино.

# байгууллага# хөдөлмөр# нөлөө