Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын итгэлцлийн түвшингүүд дэх харьцуулалт судалгаа

О.Алтангэрэл

Байгууллагын итгэлцлийн түвшингүүд дэх харьцуулалт судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Өнөөгийн нөхцөлд Монголын банк санхүүгийн байгууллагуудын итгэлцлийн түвшингүүдийг тодорхойлох, тэдгээрийг бусад улс орнуудын түвшингүүдтэй харьцуулж, дүгнэлт гаргахад энэхүү судалгааны зорилго оршино.

# байгууллага# илтгэлцэл# судалгаа