Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох асуудал

Ц.Тодцэцэг

Байгууллагын сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох асуудал

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааын ажлын зорилго нь ажиллагсдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсноор тохиромжтой сургалтуудыг оновчтой зохион байгуулах гарцыг тодорхойлохыг зорилоо.

# байгууллага# сургалт