Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагад брэндчилэлийг бий болгох арга зам

З.Дэлгэрмаа

Бизнесийн байгууллагад брэндчилэлийг бий болгох арга зам

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн байгууллагад зөв оновчтой брэндчлэлийг бий болгох арга замыг тодорхойлоход оршино. Энэхүү дипломын ажил нь удиртгал 2 бүлэг, 5 дэд бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт хэсгүүдээс бүрдсэн болно.

# байгууллага# брэндчилэл