Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цагийн менежментийг сайжруулах замаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Б.Өнөржаргал

Цагийн менежментийг сайжруулах замаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын хүрээнд Юнител ХХК-ийн ажилчид албан үүргээ гүйцэтгэхэд ажлын цагийг хэр зөв зарцуулж байгаа болон үүнээс хамааран тэдний хөдөлмөрийн бүтээмж хэр байхтай холбон авч үзэн судалж, цаг төлөвлөлт, ашиглалтыг сайжруулах арга зам, зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдэнэ.

# менежмент# хөдөлмөрийн бүтээмж