Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж түүнийг хэмжих нь

Ж.Наранцацрал

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж түүнийг хэмжих нь

Гишүүнчлэл

?

Төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтолцооны үед манай улсын томоохон үйлдвэрүүд нь хүчин чадлаа бүрэн ашиглах төлөвлөгөөнд шахагдан тоо хөөж, чанарын асуудлыг орхигдуулан хоёрдугаарт тавьдаг байсан . Зах зээлийн эдийн засгийн системд шилжин, улсын үйлдвэрүүд хувьчлагдан хувьд гарч, олон тооны жижиг үйлдвэрүүд олширч, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтээрээ өрсөлдөх болсон.

# төгрөгийн зах зээл# өрсөлдөх чадвар# аж үйлдвэрлэл