Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн бүтээмж, цалингийн шинжилгээ

С.Батмагнай

Хөдөлмөрийн бүтээмж, цалингийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын ба эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудын тухайд хөдөлмөрийн бүтээмж, цалингийн хоорондын харилцан хамаарлыг шинжлэн санал дүгнэлт боловсруулах зорилготой.

# хөдөлмөрийн бүтээмж# цалин хөлс# шинжилгээ