Хөдөө орон нутгийн шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах зарим арга зам

Э.Шижир-Эрдэнэ

Хөдөө орон нутгийн шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах зарим арга зам

Гишүүнчлэл

?
Хөдөө орон нутаг тэр дундаа “Хүйсийн говь цэцэг нуурын сав газарт хамрагдах Говь-Алтай аймгийн 13 сумдын шилжилт хөдөлгөөнийг тогтворжуулах эдийн засгийг сайжруулж хүн амыг орон нутагт татах зарим арга замыг бий болгох боломжийг судлахад оршино.
# хөдөө орон нутаг# шилжилт хөдөлгөөн