Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Менежментийн ёс зүй, Бизнесийн байгууллагын нийгмийн хариуцлага

Д.Чинцэцэг

Менежментийн ёс зүй, Бизнесийн байгууллагын нийгмийн хариуцлага

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллагуудын ёс зүйн хариуцлагын нэг хэлбэр нь нийгмийн хариуцлага ба байгууллагууд нийгмийн хариуцлагаа хэр зэрэг ухамсарлан ёс зүйн хэм хэмжээгээ хэр зэрэг барьж ажилладгийг сүүлийн жилүүдэд явуулсан судалгааны үр дүн харуулж байна.
# нийгмийн маркетинг