Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол ажиллагсдын хэрэгцээг Маслоугийн хэрэгцээний шатлалын онолоор үнэлэх нь

Ж.Солонго

Монгол ажиллагсдын хэрэгцээг Маслоугийн хэрэгцээний шатлалын онолоор үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын хувийн хэвшлийн салбарт хөдөлмөр эрхэлгчдэд Маслоугийн хэрэгцээний шатлалын онол хэрхэн нийцэж буй эсэхийг тодруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

# маслоугийн хэрэгцээ# онол