Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг дээшлүүлэх арга замыг боловсруулах

Ш.Ариунзаяа

Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг дээшлүүлэх арга замыг боловсруулах

Гишүүнчлэл

?

ХААН БАНК ХХК-ны үйлчилгээний чанарыг, чанарын зөрүүгийн GAP загвараар үнэлэн сайжруулах арга замыг боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино. Дээрх зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаа.

# Үйлчилгээ# байгууллага# арга зам