Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг багасгах арга замыг тодорхойлох нь
(1)

Д.Отгонтуяа

Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг багасгах арга замыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг багасгах арга замыг тодорхойлсон ажлын зорилго оршино. Уг дипломын ажил нь удиртгал, 2 бүлэг, 4 зүйл, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ

# Үйлчилгээ# байгууллага# үйлчилгээний чанар# арга зам