Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний байгууллагын мерчандайзингийг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал

Ц.Номин-Эрдэнэ

Үйлчилгээний байгууллагын мерчандайзингийг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

Үйлчилгээний байгууллагын мерчандайзингийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой. Энэхүү судалгаа ажил нь удиртгал, 2 бүлэг, 5 дэд бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралтаас бүрдсэн болно.

# Үйлчилгээ# байгууллага# арга зүй