Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний байгууллагын үйлчилгээний мөчлөгийг (Blue printing) сайжруулах арга зам

Э.Цогзолмаа

Үйлчилгээний байгууллагын үйлчилгээний мөчлөгийг (Blue printing) сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Аура рестораны үйлчилгээний мөчлөгийг сайжруулах зорилготой. Зорилтууд:

  • Аура рестораны үйл ажиллагаатай танилцаж, үйлчилгээний мөчлөгтэй холбоотой онолын судалгаа хийх
  • Aура рестораны үйлчлүүлэгчдээс асуулгын аргаар судалгаа авах
  • Судалгаанд шинжилгээ хийж, үр дүнг тодорхойлох
  • Үйлчилгээний дарааллын зураглал болон бүдүүвч зураглал хийх
  • Үйлчилгээний явцад гарч буй алдааг илрүүлэх
  • Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулах
# Үйлчилгээ# байгууллага# арга зам