Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх арга зам

Э.Бат-Ирээдүй

Үйлчилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь Комфорт зочид буудлын үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.

# Үйлчилгээ# байгууллага# сэтгэл ханамж