Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлдвэрлэлийн технологийн үе шатны өртөг тооцох аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь

Б.Эрдэнэчимэг

Үйлдвэрлэлийн технологийн үе шатны өртөг тооцох аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Манай бизнесийн байгууллагууд амьдрах чадвартай байж урт хугацаанд оршин тогтнохын тулд зах зээлийн эдийн засагт үйлчлэх хуулийг- хүлээн зөвшөөрч түүнд зохицсон санхүү, зардлын бүртгэлийн үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай болсон. Мөн гадаад улсуудтай түншилж, ажил хэргийн хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа өнөө үөд зардал, өртөг, санхүүгийн мэдээллийг үнэн зөв тооцож гарган улмаар гаргасан мэдээллийг гадаад түнш болон дотоод хзрэглэгчдэд хэрэгцээтэй байдлаар зохицуулах шаардлага бий болсон .

# технологийн дэвшил# зах зээлийн эдийн засаг