Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зочид буудлын орлогыг нэмэгдүүлэхэд (YIELD MANAGERMENT)-ийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Б.Оюумаа

Зочид буудлын орлогыг нэмэгдүүлэхэд (YIELD MANAGERMENT)-ийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь Монголын 3 одтой зочид буудлуудад Yield management /орлогын менежмент/ онол арга зүйг нэвтрүүлэх боломжийг судлан түүний үр дүнд тухайн зочид буудлуудын өрөөний үнийг хамгийн боломжит дээд үнээр тогтоон хэрхэн яаж борлуулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

# зочид буудал # менежмент# орлого зарлага